Kosten

Prijslijst 2021 kinderopvang ’t Treintje en de Bengelkes


  • Hele dagopvang € 8,40 per uur;
  • Naschoolse opvang € 8,27 per uur;
  • Naschoolse opvang op maat € 9,15 per uur, tot 17.30uur;
  • BSO Vakantieopvang € 8,40 per uur;
  • Voorschoolse opvang € 9,15 per uur;
  • Peuteropvang € 8,46 per uur.

Dit zijn de bruto uurprijzen. U als (werkende of studerende) ouder komt in aanmerking voor tegemoetkoming van het Rijk voor de Kinderopvangkosten. Ouders sluiten zelf een overeenkomst met de kinderopvang en betalen zelf de factuur. De kinderopvangtoeslag vragen ouders rechtstreeks aan bij de belastingdienst. Voor meer informatie kunt u kijken op www.belastingdienst.nl

Onze ‘reguliere’ dagopvang prijs ligt onder de landelijk bepaalde maximum uurprijs.

Extra afgenomen dagdelen ontvangt u maandelijks achteraf op de nota.

Al onze prijzen zijn inclusief luiers, fruit, tussendoortjes, warme maaltijd en boterhammen (exclusief flesvoeding)

Het rekeningnummer: VOF ‘t Treintje NL93 RABO 0155 1264 07 


Reserveringskosten
Vanaf het moment dat uw kind op de wachtplaats geplaatst wordt brengen wij u € 28,50 reserveringskosten in rekening. Na inschrijving kunt u deze kosten overmaken op ons rekeningnummer. Op deze manier wordt de plaats in de kinderopvang voor u vrij gehouden.

Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang berekenen we 41 schoolweken en 11 vakantieweken per jaar.
De kosten voor de buitenschoolse opvang worden terug gerekend naar kosten per maand, daarom betaald u 12 maanden een vast bedrag per maand. Dit betekent dat u, zonder vakantieopvang, ook betaald tijdens vakantieperioden.  
Net als het kinderdagverblijf is de buitenschoolse opvang op aanvraag verlengd geopend van 07:00 uur tot 07:30 uur en van 18:30 uur tot 19:00 uur.

Brengen van kinderen kan om 07.30 uur (brengen kan tot 09.00 uur).
Ophalen van kinderen kan om 17:30 uur of 18.30 uur (ophalen kan vanaf 17.00 uur).

Schoolweken
Tijdens schoolweken is de buitenschoolse opvang geopend van 07:30 uur tot 08:30 uur en vanaf 15min voor einde schooltijd tot 18:30 uur. Het is mogelijk om gebruik te maken van verkorte opvang op maat tot 17:30 uur.
Het is niet mogelijk om eerder dan 17:00 uur de kinderen op te halen om om de rust en stabiliteit in de groep te waarborgen, maar ook om activiteiten buitenshuis te kunnen laten plaatsvinden.

Studiedagen
Tijdens studiedagen is de buitenschoolse opvang de gehele dag geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur. Op deze dagen zijn kinderen tijdens hun reguliere contracttijd welkom op de buitenschoolse opvang.
Hebben jullie een hele dag opvang nodig? Dan dienen jullie dit zelf, tijdig!, aan te vragen in het ouderportaal.

Vakantieweken
Tijdens vakantieweken is de buitenschoolse opvang de gehele dag geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur. Ook tijdens vakantieweken is het mogelijk om gebruik te maken van verkorte opvang op maat tot 17:30 uur.


Kinderopvang en Peuteropvang

Kinderopvang
De reguliere openingstijd van de kinderopvang is van maandag tot en met vrijdag van 07:30 uur tot 18:30 uur.
Brengen van kinderen kan om 07.30 uur (brengen kan tot 09.00 uur),
Ophalen van kinderen kan om 18.30 uur (ophalen kan vanaf 17.00 uur).
 
De kinderopvang is op aanvraag verlengd geopend van 07:00 uur tot 07:30 uur en van 18:30 uur tot 19:00 uur.

De reguliere opvang voor een hele dag is 11 uur.

De kinderopvang is 52 weken per jaar geopend. De kinderen met een regulier contract op het kinderdagverblijf kunnen de gesloten feestdagen inhalen.


Peuteropvang

De peuteropvang is alléén geopend in schoolweken.

Locatie de Bengelkes
De reguliere openingstijd van de kinderopvang is van maandag tot en met vrijdag 08:00 uur tot 12:00 uur.
Brengen van kinderen kan tussen 08:00 uur en 08:15 uur,
Ophalen van kinderen kan tussen 11:45 uur en 12:00 uur.

Locatie de Boefjes (Steenen Brug)
De reguliere openingstijd van de kinderopvang is van maandag tot en met vrijdag 08:15 uur tot 12:15 uur.
Brengen van kinderen kan tussen 08:15 uur en 08:30 uur,
Ophalen van kinderen kan tussen 
12:00 uur en 12:15 uur.