Kosten

Prijslijst 2018 kinderopvang ’t Treintje en de Bengelkes


  • Hele  dagopvang € 7,40 per uur, halve dagopvang € 7,55 per uur;
  • Flexibele dagopvang € 7,98 per uur;
  • Opvang op maat € 7,98 per uur;
  • Naschoolse  opvang € 7,40 per uur;
  • Naschoolse opvang op maat € 7,98 per uur;
  • Vakantieopvang € 7,40 per uur;
  • Vakantieopvang Op Maat € 7,98 per uur;
  • Voorschoolse opvang € 7,98 per uur;
  • Peuteropvang € 7,55 per uur.

Dit zijn de bruto uurprijzen. U als (werkende of studerende) ouder komt in aanmerking voor tegemoetkoming van het Rijk voor de Kinderopvangkosten. Ouders sluiten zelf een overeenkomst met de kinderopvang en betalen zelf de factuur. De kinderopvangtoeslag vragen ouders rechtstreeks aan bij de belastingdienst. Voor meer informatie kunt u kijken op www.belastingdienst.nl

Onze ‘reguliere’ dagopvang en onze ‘opvang op maat’ prijzen liggen onder de landelijk bepaalde maximum uurprijs.

Extra afgenomen dagdelen ontvangt u maandelijks achteraf op de nota.

Al onze prijzen zijn inclusief luiers, fruit, tussendoortjes, warme maaltijd en boterhammen (exclusief flesvoeding)

Het rekeningnummer: VOF ‘t Treintje NL93 RABO 0155 1264 07 

Reserveringskosten

Vanaf het moment dat uw kind op de wachtplaats geplaatst wordt brengen wij u € 28,50 reserveringskosten in rekening. De plaats op het kinderdagverblijf wordt dan voor u vrij gehouden.

Openingstijden kinderopvang

De reguliere openingstijd van de kinderopvang is van maandag tot en met vrijdag van 07:30 uur tot 18:30 uur.

De kinderopvang is op aanvraag verlengd geopend van 07:00 uur tot 07:30 uur en van 18:30 uur tot 19:00 uur.

Ook kan er tussen de middag van verlengde opvang per uur gebruik worden gemaakt. Bijv: bij verlengde ochtenduren van 13:00 uur tot 14:00 uur of verlengde middaguren vanaf 12:00 uur i.p.v. 13:00 uur.

De reguliere opvang voor een hele dag is 11 uur en voor een halve dag 5,5 uur.

Opvang op maat

Vanaf 1 januari 2014 bieden wij de ouders verzorgers kinderopvang op maat aan.
De ouders betalen alleen nog voor de werkelijke opvang uren, en niet voor de gehele openingstijden.
Wel is er een minimale afname van 4 uur per dagdeel is. Dit om de rust en stabiliteit in de groep te waarborgen, maar ook om activiteiten buitenshuis te kunnen laten plaatsvinden.

Voor de BSO geldt een minimale afname van 2,5 uur per dag of minimaal tot 17:00 uur. 

Op deze manier hoeft er niet meer betaald te worden voor uren die het kind niet naar de kinderopvang komt. Op dit moment is een regulier dagdeel 5,5 uur i.p.v. 4 uur. In de ochtend en middag kan er aansluitend 1 uur bijgekocht worden.

De langere openingstijden worden alleen in rekening gebracht bij de ouders  die hiervan gebruik maken.

De kinderopvang is 52 weken per jaar geopend. Bij een regulier contract kunt u de gesloten feestdagen inhalen.

Voor de buitenschoolse opvang berekenen we 41 schoolweken en 11 vakantieweken.