Kosten

Prijslijst 2020 kinderopvang ’t Treintje en de Bengelkes


  • Hele  dagopvang € 8,05 per uur, halve dagopvang € 8,17 per uur;
  • Naschoolse  opvang € 7,95 per uur; 
  • Naschoolse opvang op maat € 8,75 per uur, tot 17.30uur;
  • Vakantieopvang € 8,05 per uur;
  • Voorschoolse opvang € 8,75 per uur;
  • Peuteropvang € 8,17 per uur.

Dit zijn de bruto uurprijzen. U als (werkende of studerende) ouder komt in aanmerking voor tegemoetkoming van het Rijk voor de Kinderopvangkosten. Ouders sluiten zelf een overeenkomst met de kinderopvang en betalen zelf de factuur. De kinderopvangtoeslag vragen ouders rechtstreeks aan bij de belastingdienst. Voor meer informatie kunt u kijken op www.belastingdienst.nl

Onze ‘reguliere’ dagopvang prijs ligt onder de landelijk bepaalde maximum uurprijs.

Extra afgenomen dagdelen ontvangt u maandelijks achteraf op de nota.

Al onze prijzen zijn inclusief luiers, fruit, tussendoortjes, warme maaltijd en boterhammen (exclusief flesvoeding)

Het rekeningnummer: VOF ‘t Treintje NL93 RABO 0155 1264 07 

Reserveringskosten

Vanaf het moment dat uw kind op de wachtplaats geplaatst wordt brengen wij u € 28,50 reserveringskosten in rekening. De plaats op het kinderdagverblijf wordt dan voor u vrij gehouden.

Openingstijden kinderopvang

De reguliere openingstijd van de kinderopvang is van maandag tot en met vrijdag van 07:30 uur tot 18:30 uur.

De kinderopvang is op aanvraag verlengd geopend van 07:00 uur tot 07:30 uur en van 18:30 uur tot 19:00 uur.

Ook kan er tussen de middag van verlengde opvang per uur gebruik worden gemaakt. Bijv: bij verlengde ochtenduren van 13:00 uur tot 14:00 uur of verlengde middaguren vanaf 12:00 uur i.p.v. 13:00 uur.

De reguliere opvang voor een hele dag is 11 uur en voor een halve dag 5,5 uur.

Opvang op maat

Wij bieden ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen naschoolse opvang op maat aan. Zij kunnen naschoolse opvang afnemen tot 17.30 uur. Dit om de rust en stabiliteit in de groep te waarborgen, maar ook om activiteiten buitenshuis te kunnen laten plaatsvinden. De kinderen die na 17.30 uur worden opgehaald hebben een regulier contract tot 18.30 uur.

De langere openingstijd (18.30-19.00 uur) wordt alleen in rekening gebracht bij de ouders  die hiervan gebruik maken.

De kinderopvang is 52 weken per jaar geopend. De kinderen met een regulier contract op het kinderdagverblijf kunnen de gesloten feestdagen inhalen. 

Voor de buitenschoolse opvang berekenen we 41 schoolweken en 11 vakantieweken.