Ouderraad

Ouderraad

De kinderopvang heeft een oudercommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van ouders die de belangen behartigen van alle ouders binnen de locatie. De commissie bestaat uit minimaal vier leden. Circa viermaal per jaar komt de oudercommissie met de directie bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen en advies uit te brengen over bepaalde beleidszaken. Volgens het reglement Oudercommissie betreft dit het pedagogisch beleidsplan, veiligheids- en gezondheidsbeleid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en ondersteuning bij bepaalde activiteiten.Informatie vanuit de oudercommissie is in de kinderopvang terug te vinden in een klapper op het kantoor.

Ieder jaar is er een groot zomerfeest georganiseerd voor ouders en kinderen.
De oudercommissie brengt eenmaal per jaar een infobulletin uit  “het Bengelkes – Treintje” met veel verschillende onderwerpen, nieuwtjes, kleurplaten en recepten, etc.
U kunt de ouderraad mailen voor vragen en of opmerkingen naar :ouderrraad95@gmail.com