Bengelkes Schoolstraat

Peuterspeelzaal de Bengelkes

Onze peuterspeelzalen hebben zowel een regulier karakter als een VVE- mogelijkheid. Naast het benodigde pedagogisch diploma beschikken al onze medewerkers over een VVE- diploma, wat ons ook geschikt maakt voor kinderen met een VVE-indicatie. Oftewel ; iedereen is welkom!

Op de Peuterspeelzaal Schoolstraat hebben wij plaats voor 16 kinderen per dagdeel. Wij werken samen met de bestaande peutergroep van de Bengelkes.

Onze peuterspeelzaal biedt leeftijdsgebonden activiteiten aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Er zijn genoeg uitdagingen voor uw kind op alle ontwikkelingsgebieden.

Voorkeur voor dagdelen kan aangegeven worden op het inschrijfformulier, in principe bieden wij iedere dag opvang aan. Aan de hand van het aantal aanmeldingen en voorkeursdagen zullen wij in overleg starten op bepaalde dagen. De opvang begint om 8:30 tot 12:00 uur. Er is eventueel de mogelijkheid om te verlengen tot 13:00 uur.

Buitenspelen is een onmisbaar onderdeel tijdens de ochtend en middag activiteiten. Op het speelplein hebben kinderen meestal meer ruimte en andere speelmogelijkheden dan thuis. Klimmen, klauteren, (loop)fietsjes, stoepkrijt, bellenblaas, peutergym, zandbak etc. We stimuleren hierbij alle kinderen om actief mee te doen.Zo hebben wij op beide locaties een grote buitenplaats waar we de kinderen de mogelijkheid bieden deze grove motoriek te ontwikkelen.

Onze (vaste) pedagogisch medewerksters maken een programma waarbij we werken aan de cognitieve- sociale- motorische- emotionele en natuurlijk de taalontwikkeling.

De fijne motoriek ontstaat onder meer in het fysieke contact met de pedagogisch medewerker en wordt gestimuleerd door materialen als kleurtjes, kralen, insteekknoppen en puzzels.

Een belangrijk aspect van de sociale ontwikkeling is de ervaring hoe het is om samen te zijn met andere kinderen en volwassenen. Door het omgaan met leeftijdsgenootjes en de pedagogisch medewerker leert het kind de uitwerking van zijn gedrag op anderen dan eigen mensen kennen. Hierdoor krijgt het kind inzicht  in zijn eigen gevoelens en leert andere reactie mogelijkheden. Tevens ervaart het kind al vroeg de betekenis van delen, troosten, helpen, rekening houden met anderen en omgaan met conflicten.

 

De cognitieve ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van taal (begrijpen en spreken) en denken (begrip en inzicht verwerven door de informatie uit de omgeving te ordenen, te onthouden, toe te passen en te combineren met nieuwe situaties.) Taal en denken zijn nauw met elkaar verbonden.

Taal is een belangrijk middel om inzicht te krijgen in de omringende wereld. Een kind vraagt en krijgt in taal uitleg en hulp. De pedagogisch medewerker speelt hierin een actieve rol door veel tegen het kind te praten. Zoveel mogelijk wordt op elke taaluitdrukking van het kind gereageerd; van de eerste klanken die de baby maakt tot de vragen en verhalen van de peuter.

Er wordt door de leidster geen brabbeltaal gesproken of nagepraat.

Ter stimulatie van de taalontwikkeling organiseert de leidster verschillende activiteiten, zoals zang, taalspelletjes en spelletjes met klanken en geluiden. Open vragen hebben een positieve invloed op de bevordering van taal.

Ouders worden hierbij betrokken d.m.v. muziek op schoot, of het organiseren van een voorleesontbijt.

Ouders betrekken we graag bij onze opvang. Dit doen we door middel van koffieochtenden, persoonlijk contact met haal- en brengmomenten en opvoedingsondersteuning bieden als dit nodig is.