Bengelkes Schoolstraat

Buitenschoolse opvang de Bengels

Onze BSO op de Schoolstraat kan maximaal 31 kinderen opvangen en zal dan onder begeleiding staan van drie (vaste) pedagogisch medewerkers.

Naast de buitenschoolse opvang bieden wij ook voorschoolse- en vakantieopvang aan.

Op de BSO zijn altijd vaste pedagogisch medewerkers aanwezig om de kinderen rust en regelmaat te kunnen bieden. De kinderen worden door dezelfde pedagogisch medewerkers dagelijks van school opgehaald. Allereerst is er een eet-en drink moment. Tijdens dit moment kunnen de kinderen vertellen over de gebeurtenissen van de dag.

Wat de BSO zo leuk maakt is dat niks moet maar bijna alles kan!

Elke dag worden er verschillende activiteiten aangeboden waaruit de kinderen kunnen kiezen. Van een spelletje memorie, tot een potje trefbal, een knutselactiviteit, een boek lezen, een uitstapje of zelfstandig huiswerk maken. Het kan allemaal. Onbewust leren kinderen tijdens alle activiteiten, dit gaat vanzelf. Het kan gaan om de activiteit zelf of juist de omgang met andere kinderen en pedagogisch medewerkers.Op de BSO wordt ook gewerkt aan de hand van thema's. Na ieder thema volgt een leuke afsluiting. Zo hebben we vorig jaar een concert gegeven voor alle ouders na het thema 'muziek' waarin iedere week muzieklessen gevolgd konden worden.
Ook hebben we thema ' Kunst' afgesloten met een grote tentoonstelling. In vakanties gaan we er graag op uit en ondernemen we leuke dingen. Het allerleukste weekend van het jaar is als we met z'n allen op kamp gaan!