Dag indeling

Dagindeling

De dagindeling is op beide locaties hetzelfde. De dagindeling, de ruimte, het speelgoed en de verzorging/begeleiding zijn afgestemd op de behoeften en belevingswereld van uw kind. Bij uw baby wordt het dagschema gevolgd dat u als ouders/verzorgers aangeeft. Als uw kind op andere tijden moet slapen of eten, dan is dit mogelijk.

Er wordt steeds weer gekeken naar wat uw kind individueel nodig heeft.

Afhankelijk van een aantal factoren zoals het weer, feestviering etc. zal de dagindeling aangepast worden.

07.30- 09.00 binnenkomst van de kinderen, aangeboden spelactiviteiten
09.00- 10.00 verzorging van de baby’s individueel spel met de kinderen
10.00- 10.30 fruit eten en drinken, verschonen potje en wc
10.30- 11.00 gezamenlijke activiteit
11.00- 12.00 buiten activiteit
12.00- 12.30 Lunch, verschonen potje en wc
12.45- 13.00 ochtend kinderen halen, brengen van de middag kinderen
13.00- 15.00 middag slaapje, vrij spel voor de grotere kinderen
15.00- 15.30 fruit en drinken, verschonen potje en wc
15.30- 16.30 gezamenlijke activiteit, wandelen, buiten activiteit etc.
16.30- 17.00 vrij spel, warm eten
17.00- 18.30 spelen, voorlezen en halen van kinderen

Buitenschoolse opvang

12.00 uur afhalen school, eten en drinken, activiteiten
12.30 uur afhalen school, eten en drinken, activiteiten
14.10 uur afhalen school, eten en drinken, activiteiten
14.30 uur afhalen school, eten en drinken, activiteiten
15.30 uur afhalen school, eten en drinken, activiteiten

In de schoolvakantie kunnen de BSO kinderen van 7:30 tot 18:30 gebruik maken van de opvang. De kinderen van de buitenschoolse opvang mogen zelf naar eigen keuze de dagindeling invullen. Er worden dagelijks activiteiten aangeboden waaruit zij kunnen kiezen. Zij kunnen ten alle tijden een beroep doen op de leiding. In de vakanties zitten beide locaties BSO samen op de locatie Schoolstraat.


Gezamenlijke activiteiten

Beide locaties organiseren ook regelmatig gezamenlijke activiteiten. Zo is het mogelijk dat de gymzaal in Herten gehuurd wordt om hier bijvoorbeeld een mini olympische spelen te organiseren, of een voetbalwedstrijd waarbij de locaties tegen elkaar strijden.

Elk jaar wordt er ook een groot BSO kamp georganiseerd, hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van het scouting gebouw in Herten, evenals voor de Carnavalsmiddag.

Ook een gezamenlijke boswandeling of andere buitenactiviteiten is mogelijk. Voor al deze activiteiten wordt er aan U als ouder om toestemming gevraagd.

Wij hebben een samenwerking met het zorghuis Herte, hier gaan de BSO kinderen regelmatig op bezoek en worden er verschillende activiteiten aangeboden.

Ook in het ontmoetingscentrum kunnen wij te vinden zijn voor gezamenlijke activiteiten.

De kinderen worden met onze eigen personenbus of personenauto van school gehaald, hiervoor zijn de benodigde verzekeringen afgesloten.