Dag indeling

Dagindeling

De algemene dagindeling wordt binnen de groepen gevolgd. De ruimte, het speelgoed en de verzorging/begeleiding zijn afgestemd op de behoeften en belevingswereld van uw kind. Bij uw baby wordt het dagritme gevolgd dat u als ouders aangeeft. Als uw kind op andere tijden moet slapen of eten, dan kunt u dit overleggen met de pedagogisch medewerkers. 

Er wordt steeds weer gekeken naar wat uw kind individueel nodig heeft.

Kinderdagopvang
Afhankelijk van een aantal factoren zoals het weer, een feestviering etc. zal de dagindeling aangepast worden.

07.00 - 07.30 Verlengde ochtendopvang
07.30 - 09.00 Binnenkomst van de kinderen, aanbieden van spelactiviteiten
09.00 - 10.00 Verzorging van de baby’s en individueel spel met de kinderen, kring gesprek
10.00 - 10.30 Fruit eten en drinken, verschonen, potje en wc, eventueel ochtend slaapje
10.30 - 11.00 Gezamenlijke VVE activiteit, wandelen, (buiten) activiteiten
11.00 - 12.00 Vrij spel, (buiten) activiteit
12.00 - 12.30 Warme maaltijd, verschonen potje en wc
12.45 - 13.00 Ochtend kinderen halen, brengen van de middag kinderen
13.00 - 15.00 Middag slaapje, vrij spel of activiteiten voor de grotere kinderen
15.00 - 15.30 Fruit en drinken, verschonen, potje en wc, eventueel middag slaapje
15.30 - 16.30 Gezamenlijke VVE activiteit, wandelen, (buiten) activiteiten
16.30 - 17.00 Vrij spel, kring gesprek
17.00 - 18.30 Spelen, voorlezen en halen van kinderen

Buitenschoolse opvang
12.00 - 12.30 Afhalen van school. Handen wassen, warme maaltijd en drinken
(Alleen op woensdag/vrijdag)
13.00 - 14.00 Gezamenlijke activiteit, buiten spelen of uitstapje
(Alleen op woensdag/vrijdag)
14.00 - 15.30 Afhalen van school. Handen wassen, tussendoortje en drinken. De kinderen doen een gezamenlijke activiteit of gaan iets voor zichzelf doen
15.30 - 17.00 Gezamenlijke activiteit, buiten spelen of uitstapje
17.00 - 18.30 Ophalen van de kinderen. Activiteiten aan tafel of in groepen

In de schoolvakantie kunnen de BSO kinderen van 07:30 tot 18:30 gebruik maken van de opvang. Dagelijks wordt er samen met de kinderen overlegd over de dagindeling. Er worden dagelijks activiteiten aangeboden waaruit zij kunnen kiezen. Zij kunnen ten alle tijden een beroep doen op de pedagogisch medewerkers. In de vakanties zitten beide BSO locaties samen op de locatie Schoolstraat, Herten.


Gezamenlijke activiteiten

Regelmatig organiseren de pedagogisch medewerkers een gezamenlijke activiteit. Zoals het maken van een boswandeling of een andere buiten activiteit. Voor al deze activiteiten wordt er aan de ouders om toestemming gevraagd.

Het is mogelijk om de gymzaal in Herten te huren en er bijvoorbeeld een mini olympische spelen te organiseren of een voetbalwedstrijd waarbij de locaties tegen elkaar strijden. Of de groepen gaan naar het ontmoetingscentrum waar wij ook gezamenlijke activiteit organiseren.

Wij hebben een samenwerking met het zorghuis Herte, hier gaan de BSO kinderen regelmatig op bezoek en worden er verschillende activiteiten aangeboden.

Elk jaar wordt er ook een groot BSO kamp georganiseerd voor beide BSO locaties, hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van het scouting gebouw in Herten.

In het scouting gebouw in Herten vieren wij ook onze jaarlijkse Carnavalsmiddag. Een terugkerende activiteit met kinderen, ouders/verzorgers, opa's/oma's en de pedagogisch medewerkers. Naast de Carnavalsmiddag organiseren wij ook een voorleesactiviteit, paasmiddag en sinterklaasmiddag. Natuurlijk mag de jaarlijkse voorjaarswandeling met opa's en oma's niet ontbreken.

Bij uitstapjes worden de kinderen met onze eigen personenbus of personenauto vervoerd, net als het ophalen uit school. Hiervoor zijn de benodigde verzekeringen afgesloten.