Registratie

KDV ‘t Treintje – KDV/BSO de Bengelkes

VERGUNNINGEN
Kinderopvang ‘t Treintje en Kinderopvang de Bengelkes beschikken over de vereiste gemeentelijke vergunning.


LRK NUMMERS INSCHRIJVING GEMEENTE ROERMOND
Kinderopvang ‘t Treintje                                   119516093
Kinderopvang de Bengelkes                            494457223

BSO de Bengels                                                 176432140
BSO locatie Steenen Brug/Lindanussingel    621393587

Peuterspeelzaal Boefjes (Steenen Brug)        648957433

OPZEGTERMIJN
Als uw kind om welke reden dan ook de kinderopvang verlaat geldt er een opzegtermijn van 1 volle maand, per de 1e van de maand. Wij proberen zo flexibel mogelijk te werken. Als er vaste dagen geruild worden dan proberen wij zo snel mogelijk hieraan te voldoen.

Opzeggingen of contract wijzigingen dienen schriftelijk per e-mail te gebeuren. PRIVACY REGLEMENT
Het privacy reglement ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.


BRANCHEORGANISATIE KINDEROPVANG
Kinderopvang ‘t Treintje en Kinderopvang/Buitenschoolse opvang de Bengel(ke)s, samen VOF ‘t Treintje is aangesloten bij Brancheorganisatie Kinderopvang.

Zij bundelen en behartigen de belangen van hun leden, zodat zij ruimte hebben om te ondernemen, te innoveren en te investeren in kwaliteit. De brancheorganisatie fungeert als kennis-, nieuws- en informatiecentrum voor leden en sector.