Registratie

KDV ‘t Treintje – KDV/BSO de Bengelkes

VERGUNNINGEN
K.D.V. ‘t Treintje en Kinderdagopvang de Bengelkes beschikken over de vereiste gemeentelijke vergunning.


LRK NUMMERS INSCHRIJVING GEMEENTE ROERMOND
K.D.V. ‘t Treintje                                                119516093
Kinderdagopvang de Bengelkes                     494457223

B.S.O de Bengels                                              176432140
BSO locatie Steenen Brug/Lindanussingel    621393587

Peuterspeelzaal Bengels Herten                     221646863
Peuterspeelzaal de Bengels /Boefjes              648957433

OPZEGTERMIJN
Als uw kind om welke reden dan ook het kinderdagverblijf verlaat geldt er een opzegtermijn van 1 volle maand. Wij proberen zo flexibel mogelijk te werken. De mogelijkheid bestaat om dagen te ruilen, dit kan echter alleen in dezelfde week. Als er vaste dagen geruild worden dan proberen wij zo snel mogelijk hieraan te voldoen.


PRIVACY REGLEMENT
Het privacy reglement ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Brancheorganisatie Kinderopvang

Kinderopvang ‘t Treintje en Kinderopvang/Buitenschoolse opvang de Bengel(ke)s, samen VOF ‘t Treintje is aangesloten bij Brancheorganisatie Kinderopvang.

Zij bundelen en behartigen de belangen van hun leden, zodat zij ruimte hebben om te ondernemen, te innoveren en te investeren in kwaliteit. De brancheorganisatie fungeert als kennis-, nieuws- en informatiecentrum voor leden en sector.

Algemene Voorwaarden Kinderopvang