Geschillencommissie

Geschillencommissie certificaat

Download het Geschillen certificaat

Klachten reglement

VOF ’t Treintje heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Deze kan worden ingediend bij de locatiemanager Meiran. Zij is te bereiken per email: treintje.bengelkes@gmail.com. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vind u op www.degeschillencommissie.nl

Ouders kunnen ten alle tijden dit klachtenreglement inzien op de desbetreffende locatie.

Klachtenreglement.pdf