Klachten / Geschillencommissie

Klachten reglement / Geschillencommissie

VOF ’t Treintje heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij een van de houders of leidinggevende. Zij zijn te bereiken per e-mail: treintje.bengelkes@gmail.com. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.  

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op: www.degeschillencommissie.nl

Ouders kunnen ten alle tijden dit klachtenreglement inzien op de desbetreffende locatie.

Certificaat Geschillencommissie 2019
Klachtenreglement 2020.doc