VVE

Voor- en Vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s.

Door extra begeleiding bieden al onze locaties kinderopvang de VVE kinderen een basis van waaruit een goede start voor verdere ontwikkeling wordt geven. Om te zorgen dat een kind de juiste begeleiding krijgt is er een minimale afname van 10,5 uur per week. Dit is een landelijke eis.

Al onze pedagogische medewerkers zijn in het bezit van een VVE- Certificaat en onze locaties zijn ook officieel geregistreerd als VVE- locatie.

Binnen de (VVE) Kinderopvang nemen alle kinderen deel aan het educatieve aanbod waarbij het leren van de Nederlandse taal centraal staat. De activiteiten van het thema sluiten aan bij wat jonge kinderen leuk vinden en bij wat zij dagelijks meemaken.

Samen met de pedagogisch medewerkster gaan de kinderen op zoek naar nieuwe woorden, spelletjes en voorleesboeken die passen bij het thema. Iedere week zullen er nieuwe woorden aan bod komen zodat ze hun woordenschat, voor zover mogelijk, kunnen uitbreiden.

We werken volgens het stimuleringsprincipe ‘ Startblokken’. Hierbij gaan we uit van de leefomgeving van de kinderen. Wij werken daarom met thema’s, deze staan centraal in het programma.


De VVE kinderen worden ieder dagdeel op meerdere momenten extra begeleid. In een klein groepje of individueel wordt extra aandacht geschonken aan de nieuwe woorden, de voorleesboekjes worden uitgebreid besproken en er is gerichte spelbegeleiding. Dit alles zal ook weer gelinkt zijn aan het thema. Zo worden er bijvoorbeeld woorden uitgelegd die hier betrekking op hebben.

Per periode wordt een werkplan/handelingsplan voor een individueel VVE kind opgesteld en met de ouders een evaluatiemoment afgesproken.

Doormiddel van de VVE coach dragen we bij aan de zorg voor de individuele werkplannen die gemaakt worden voor de kinderen en begeleid de pedagogische medewerkers. En houden we  het team up-to-date door middel van bijscholingslessen en coaching.

Mocht u zelf het vermoeden hebben dat uw kind extra begeleiding nodig heeft bespreek dit dan met de pedagogisch medewerker of de onderstaande contactpersonen. Zij helpen u op weg.

Bij kinderen met een VVE-indicatie draagt de gemeente grotendeels bij aan de kosten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met

Tessa en Kelly (0475-339003 of 0475-317315)