Bengelkes

Kinderopvang Bengelkes

Kinderopvang  de Bengelkes is 1 februari 1999 in Roermond opgericht door Alda van Melick en Jeanny van Avesaath en is gelegen in Herten. De Bengelkes bestaat uit vier horizontale groepen. In een groep zitten maximaal 12 tot 16 kindjes (afhankelijk van de leeftijd) en in de babygroep zelfs 10 kindjes. Hierdoor kan kinderopvang de Bengelkes een huiselijke en persoonlijke sfeer bieden waarbij veel ruimte is voor ieder individu. Iedere groep heeft vaste pedagogisch medewerksters die zorgen voor een veilig ontwikkelingsklimaat.

Het werken met horizontale groepen betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Hierdoor kunnen de pedagogisch medewerkers activiteiten aanbieden op hetzelfde niveau. De individuele benadering staat hierbij centraal. Het feit dat er één leeftijdsgroep is wil niet zeggen dat ieder kind op dezelfde manier benaderd wordt.

Uw kind kan op de grote buitenplaats naar hartenlust fietsen, rennen en spelen. We hebben een zandbak, twee klimrekken en in de zomer zetten we een badje neer waar de kinderen lekker kunnen afkoelen (uiteraard te allen tijden onder toezicht). Een rondje wandelen door het dorp, naar een speeltuintje of eendjes voeren hoort regelmatig bij de activiteiten.

Elk kind heeft een mentor waar hij/zij op terug kan vallen en die de ontwikkeling van het kind observeert en bespreekt met ouders. Dagelijks volgens wij een dagritme zodat er structuur en rust is ingebouwd. Wat opvang bij de Bengelkes  zo bijzonder maakt is dat door het kleine groepen er veel ruimte is voor de ontwikkeling van het individuele kind.