Bengelkes Lindanussingel

VVE-Peuteropvang in schoolweken bij de Boefjes

Onze VVE-peuteropvang heeft  zowel een regulier karakter als een VVE- mogelijkheid. Naast het benodigde pedagogisch diploma beschikken al onze pedagogisch medewerkers over een VVE- diploma, wat ons ook geschikt maakt voor kinderen met een VVE-indicatie. Oftewel; iedereen is welkom!

Bij de VVE-peuteropvang de Boefjes op de Lindanussingel in Roermond (in basisschool de Steenen Brug)  hebben wij plaats voor 16 kinderen per ochtend. Wij werken samen met groep 1 van basisschool de Steenen Brug.

Onze VVE-peuteropvang biedt leeftijdsgebonden activiteiten aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Iedere zes weken staat er een nieuw thema centraal. Aan de hand van de thema's wordt er een activiteiten schema opgesteld met passende activiteiten, knutselwerkjes en werkblaadjes voor de peuters. Er zijn genoeg uitdagingen voor uw kind op alle ontwikkelingsgebieden.

Voorkeur voor dagdelen kan aangegeven worden op het inschrijfformulier, in principe bieden wij iedere ochtend VVE-peuteropvang aan in schoolweken, in vakantieweken is de VVE-peuteropvang gesloten. De opvang begint tussen 8:15 uur en 8:30 uur en eindigt tussen 12:00 uur en 12:15 uur. 

Buitenspelen is een onmisbaar onderdeel tijdens de ochtend. De kinderen hebben bij de VVE-peuteropvang vaak meer ruimte en andere speelmogelijkheden dan thuis. Ze ontwikkelen hun motorische vaardigheden door te klimmen, klauteren en gebruik te maken van (loop)fietsjes. Ook worden er activiteiten aangeboden met stoepkrijt, bellenblaas of het doen van peutergym, spelen in de zandbak etc. We stimuleren hierbij alle kinderen om actief mee te doen. De fijne motoriek wordt gestimuleerd door het aanbieden van puzzels, kralen rijgen, klei of kleur activiteiten.

Een belangrijk aspect van de sociaal-emotionele ontwikkeling is de ervaring hoe het is om samen te zijn met andere kinderen en volwassenen. Door het omgaan met leeftijdsgenootjes en de pedagogisch medewerker leert het kind de uitwerking van zijn gedrag op anderen dan eigen mensen kennen. Hierdoor krijgt het kind inzicht in zijn eigen gevoelens en leert andere reactie mogelijkheden. Tevens ervaart het kind al vroeg de betekenis van delen, troosten, helpen, rekening houden met anderen en omgaan met conflicten.De cognitieve ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van taal (begrijpen en spreken) en denken (begrip en inzicht verwerven door de informatie uit de omgeving te ordenen, te onthouden, toe te passen en te combineren met nieuwe situaties.) Taal en denken zijn nauw met elkaar verbonden.

Taal is een belangrijk middel om inzicht te krijgen in de omringende wereld. Een kind vraagt en krijgt in taal uitleg en hulp. De pedagogisch medewerker speelt hierin een actieve rol door veel tegen het kind te praten. Zoveel mogelijk wordt op elke taaluitdrukking van het kind gereageerd; van de eerste klanken die de baby maakt tot de vragen en verhalen van de peuter. Er wordt door de pedagogisch medewerkers geen brabbeltaal gesproken of nagepraat.

Ter stimulatie van de taalontwikkeling organiseert de pedagogisch medewerker verschillende activiteiten, zoals zang, taalspelletjes en spelletjes met klanken en geluiden. Open vragen hebben een positieve invloed op de bevordering van taal.

Ouders worden hierbij betrokken d.m.v. carnavalsmiddag of het organiseren van een voorleesontbijt.
Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de peuteropvang. Dit doen we door middel van persoonlijk contact met haal- en brengmomenten, het bieden van opvoedingsondersteuning als dit nodig is, het brengen van huisbezoeken of het organiseren van koffieochtenden.