Huisregels

Huisregels en voorwaarden

De kinderopvang is geopend van 7:30  uur tot 18:30 uur.

Op aanvraag is het mogelijk deze tijden te verlengen van 07:00 uur tot 19:00 uur

Er is mogelijkheid tot verlengde opvang tussen 12:00 en 14:00 uur.

Bij een Op-Maat contract brengen wij  ½ uur extra in rekening als het kind te vroeg wordt gebracht of te laat wordt gehaald. 

Haal- en brengtijden zijn:

  • tussen 7:30 en 09:00 uur brengen kinderen;
  • vóór 13:00 uur halen ochtend kinderen;
  • om 13:00 uur  brengen middag kinderen;
  • tussen 17:00 en 18:30 uur ophalen kinderen.

Voor de rust in de groep te bewaren vragen wij alle ouders zich aan deze tijden te houden.

Iedere groep heeft zijn vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerksters, in geval van ziekte of vakantie wordt dit opgevangen met pedagogisch medewerksters van de andere groepen. Dus altijd een bekend gezicht. ‘t Treintje werkt samen met de pedagogisch medewerksters van de Bengelkes.

In enkele gevallen kan het zijn dat de groepen bij de Bengelkes worden samengevoegd.

Eten, luiers en drinken is inclusief. Alleen babyvoeding wordt door de ouders zelf meegebracht. 

Afmelden : Is uw kind ziek of komt om een andere reden niet, laat dit tijdig laten weten.

Eenmaal aangevraagde extra dagen kunnen tot 3 werkdagen van te voren kosteloos worden geannuleerd. Dit geldt ook voor de aanvraag van flexibele opvang.

Bij later annuleren wordt 100 % van de extra aangevraagde dagdelen die ingepland zijn in rekening gebracht.

Wordt uw kind door iemand anders dan uzelf opgehaald, geef dit dan even door aan de leiding, jullie kind wordt anders niet meegegeven.

Vakanties en/of ziekte van het kind, dienen doorbetaald te worden. Er is nl. een plaats gereserveerd voor uw kind. Deze plaats kan niet door een ander kind worden ingevuld.Dit geldt voor alle contractsoorten.

Als uw kind om welke redenen ook de kinderdagopvang verlaat geldt er een opzegtermijn van 1 volle maand, met een schriftelijke opzegging.

De ouderbijdrage wordt iedere maand rond de 25e van de maand per automatische incasso geïncasseerd en heeft betrekking op de betalingen van de eerstvolgende maand. Extra opvang wordt achteraf in rekening gebracht

Opzeggen of andere veranderingen van het contract dient schriftelijk te gebeuren via ons mutatieformulier dat te downloaden is via onze website.

De ouderraad van de kinderopvang controleert de risico-inventarisaties gezondheid en veiligheid, ook organiseert de ouderraadactiviteiten en
ouderavonden.

Voor klachten bestaat er een klachtenprocedure.