Huisregels

Huisregels en voorwaarden

De kinderopvang is geopend van 07:30  uur tot 18:30 uur.

Op aanvraag is het mogelijk deze tijden te verlengen van 07:00 uur tot 19:00 uur.

Er is mogelijkheid tot verlengde opvang tussen 12:00 en 14:00 uur.

Bij een Op-Maat contract brengen wij  ½ uur extra in rekening als het kind te vroeg wordt gebracht of te laat wordt gehaald. 

Haal- en brengtijden zijn:

  • tussen 07:30 en 09:00 uur brengen kinderen;
  • vóór 13:00 uur halen ochtend kinderen;
  • om 13:00 uur  brengen middag kinderen;
  • tussen 17:00 uur en 18:30 uur ophalen kinderen.

Voor de rust in de groep te bewaren vragen wij alle ouders zich aan deze tijden te houden.

Iedere groep heeft zijn vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers, in geval van ziekte of vakantie wordt dit opgevangen met pedagogisch medewerkers van de andere groepen. Dit betekent dat er altijd een bekend gezicht is voor de ouders en kinderen. ‘t Treintje werkt samen met de pedagogisch medewerkers van de Bengelkes.

In enkele gevallen kan het zijn dat de groepen bij de Bengelkes worden samengevoegd.

Eten, luiers en drinken is inclusief. Alleen babyvoeding wordt door de ouders zelf meegebracht. 

Afmelden : Is uw kind ziek of komt om een andere reden niet, laat dit tijdig laten weten.Eenmaal aangevraagde extra dagen kunnen tot 3 werkdagen van te voren kosteloos worden geannuleerd. Dit geldt ook voor de aanvraag van flexibele opvang.

Bij later annuleren wordt 100 % van de extra aangevraagde dagdelen die ingepland zijn in rekening gebracht.

Wordt uw kind door iemand anders dan uzelf opgehaald, geef dit dan even door aan de pedagogisch medewerkers, jullie kind wordt anders niet meegegeven.

Vakanties en/of ziekte van het kind, dienen doorbetaald te worden. Er is namelijk een plaats gereserveerd voor uw kind. Deze plaats kan niet door een ander kind worden ingevuld. Dit geldt voor alle contractsoorten.


Als uw kind om welke redenen dan ook de kinderdagopvang verlaat geldt er een opzegtermijn van 1 volle maand, met een schriftelijke opzegging.


De ouderbijdrage wordt iedere maand rond de 25e van de maand per automatische incasso geïncasseerd en heeft betrekking op de betalingen van de eerstvolgende maand. Extra opvang wordt achteraf in rekening gebracht.

Opzeggen of andere veranderingen van het contract dienen via het ouderportaal te worden doorgegeven.

De ouderraad van de kinderopvang controleert het veiligheids- en gezondheidsbeleid, ook organiseert de ouderraadactiviteiten en ouderavonden.
Voor klachten bestaat er een klachtenprocedure.