GGD Inspectie

De methode voor het controleren van de kinderopvang bestaat uit de inventarisatie en registratie van het Veiligheidsmanagement en Gezondheidsmanagement.

Deze methoden worden door de protocolcommissie van de ouderraad gecontroleerd. Deze protocolcommissie vergadert vier maal per jaar over deze inventarisaties.

Eenmaal per jaar komt de GGD de gemaakte inventarisatie van de kinderopvang controleren.

Deze methoden hebben een tweeledig doel.

Op de eerste plaats de voorwaarden scheppen voor een zo veilig mogelijk kinderopvang en omgeving

Op de tweede plaats het stimuleren dat medewerkers en kinderen zich daarbinnen veilig gedragen.

U kunt  de inspectierapporten  via de onderstaande link downloaden

Inspectierapport BSO de Bengels Roermond
Inspectierapport KOV de Bengelkes Roermond
Inspectierapport BSO de Bengels Lindanussingel
Inspectierapport Kinderdagverblijf ‘t Treintje
Inspectierapport Peuterspeelzaal de Bengelkes
Inspectierapport Peuterspeelzaal de Bengelkes / Boefjes
Inspectierapport PSZ de Boefjes

Veiligheidsmanagement

De inventarisatie van het Veiligheidsmanagement bestaat uit het inventariseren van het gebouw (de fysieke veiligheid) en van de brandveiligheid. Ook staan de huisregels en de afspraken van het kinderdagverblijf centraal.

Omdat kinderen in een noodsituatie niet zelfredzaam zijn is de kinderopvang verplicht een ontruimingsplan te hanteren en en zijn alle medewerkers in het bezit  van het EHBO en BHV diploma.

Gezondheidsmanagement

Dit is een methode die het mogelijk maakt op een gestructureerde manier de gezondheid, en veilige omgeving in de kinderopvang te waarborgen. Het Gezondheidsverslag is een onderdeel dat bestaat uit het inventariseren van gezondheidsrisico’s die kunnen ontstaan door ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en het medisch handelen in de kinderopvang.

Van beiden methoden maakt de kinderopvang actieplannen waarin alle risico’s benoemd worden.