GGD Inspectie

Inspectierapporten

Eenmaal per jaar komt de GGD inspecteur op bezoek bij alle locaties om te controleren of zij voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Ook controleren ze het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is nodig voor het handhaven van een veilige en gezonde omgeving voor kinderen. Onderdeel hiervan is het methodisch inventariseren en registreren van de veilige en gezonde omgeving binnen de kinderopvang. 

Deze methoden worden door de protocolcommissie van de ouderraad gecontroleerd. Deze protocolcommissie vergadert vier maal per jaar over deze inventarisaties.

U kunt  de inspectierapporten  via de onderstaande link downloaden

Inspectierapport BSO de Bengels Herten
Inspectierapport KOV de Bengelkes Herten
Inspectierapport BSO de Bengels Lindanussingel
Inspectierapport PSZ de Boefjes
Inspectierapport Kinderdagverblijf ‘t Treintje

Veiligheidsmanagement

De inventarisatie van het Veiligheidsmanagement bestaat uit het inventariseren van het gebouw (de fysieke veiligheid) en van de brandveiligheid. Ook staan de huisregels en de afspraken van het kinderdagverblijf centraal.

Omdat kinderen in een noodsituatie niet zelfredzaam zijn is de kinderopvang verplicht een ontruimingsplan te hanteren en en zijn alle medewerkers in het bezit van een EHBO en BHV diploma.

Gezondheidsmanagement

In het gezondheidsmanagement worden gezondheidsrisico's die kunnen ontstaan door ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en het medisch handelen in de kinderopvang geïnventariseerd.

Er zijn regels en afspraken gemaakt om te zorgen voor een veilige en schone binnen- en buitenruimte, voor voldoende gezonde voeding en beweging, voor het omgaan met hygiëne en het voorkomen van onverantwoorde risico's. Van beide methoden maakt de kinderopvang actieplannen waarin alle risico’s benoemd worden.