Oudercommissie

Oudercommissie

De kinderopvang heeft een oudercommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van ouders/verzorgers die de belangen behartigen van alle ouders/verzorgers binnen de locatie. De oudercommissie bestaat uit minimaal vier leden. Circa viermaal per jaar komt de oudercommissie met de houders of leidinggevende bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen en advies uit te brengen over bepaalde beleidszaken. Volgens het reglement Oudercommissie betreft dit het pedagogisch beleidsplan, veiligheids- en gezondheidsbeleid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en ondersteuning bij bepaalde activiteiten.


Informatie vanuit de oudercommissie is in te zien op onze locatie de Bengelkes. 

Ieder jaar is er een zomerfeest, georganiseerd voor ouders en kinderen.
U kunt de oudercommissie mailen voor vragen en of opmerkingen naar: ouderraad1995@gmail.com