Informatie

Coronavirus

Noodopvang
Op dit moment bieden wij noodopvang aan op locatie de Bengelkes in Herten. Deze noodopvang is voor kinderen waarvan één of beide ouders werken in een vitaal beroep . Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM, de GGD en de Overheid en hebben we bijna dagelijks contact met de Gemeente Roermond. De maatregelen kunnen elk moment weer aangepast worden als dit nodig blijkt. Hierbij stellen we de veiligheid en gezondheid van zowel de kinderen als onze medewerkers voorop.

De kinderen van de BSO kunnen onder schooltijd op hun school terecht en wij halen ze daar dan na schooltijd weer op. Biedt school geen opvang aan dan zijn de kinderen natuurlijk van harte welkom bij ons.

De maatregelen die op dit moment gelden voor onze noodopvang:
  • Kinderen waar van één of beide ouders werken in een vitaal beroep worden door ons opgevangen. Daarbij vragen we ouders; ben je thuis en hoef je niet te werken of kun je thuis werken, houd dan alsjeblieft de kinderen thuis. Dit omdat wij ook de verantwoordelijkheid hebben voor de overig aanwezige kinderen én voor onze medewerkers.
  • Kinderen met ziekteverschijnselen kunnen wij geen opvang bieden. Ziekteverschijnselen zijn; hoesten, snotneus, kortademigheid of koorts. 
Compensatie
Op dit moment betalen veel ouders een eigen bedragen voor een dienst die nu noodgedwongen niet geleverd wordt. Daarom heeft het kabinet besloten dat, voor ouders die de factuur blijven doorbetalen, de eigen bijdrage wordt gecompenseerd.

De compensatie voor de eigen bijdrage zal door de overheid overgemaakt worden aan ons (de kinderopvangorganisatie). Het gaat om de periode tussen 16 maart en 6 april, waar nodig zal deze periode worden verlengd. Wij zullen de compensatie vervolgens overmaken aan jullie. Op dit moment wordt eraan gewerkt om dit zo spoedig mogelijk te regelen.

De uitwerking van deze compensatieregeling wordt door de brancheverenigingen en de belastingdienst vormgegeven. Het is belangrijk dat deze compensatieregeling juridisch goed wordt vormgegeven en de uitvoering zo soepel mogelijk kan verlopen.

Zodra de uitwerking verder bekend is zullen we dit met jullie communiceren.

Kamerbrief over compensatie
Intentieverklaring compensatie

Prijzen 2020

Hele / Halve dagopvang