Coach

Coach

Mijn naam is Meiran en ik ben de coach van VOF 't Treintje. Ik ben afgestudeerd als Bachelor Social Work en onlangs heb ik mijn diploma Kindercoach behaald. Ik ben er voor zowel medewerkers als ouders.

Binnen VOF 't Treintje ben ik werkzaam als leidinggevende. Een van mijn taken is dat van pedagogisch beleidsmedewerker. Dat wil zeggen dat ik ons pedagogisch beleidsplan ontwikkel en optimaliseer en de pedagogisch medewerksters coach bij de uitvoering hiervan.

Als ouders vragen hebben over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind kunnen ze bij mij terecht in mijn rol als kindercoach.
Kindercoaching is een brede, kortdurende en laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en/of hun ouders met een hulpvraag.

Heeft u vragen over de ontwikkeling en/of opvoeding van uw kind? Neem dan vooral contact met mij op.
Ik ben bereikbaar via treintje.bengelkes@gmail.com of telefonisch 0475-339003