Coronavirus

Coronavirus

Maatregelen op locatie
Vanaf maandag 11 mei zijn onze locatie weer geopend voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Hiervoor hebben wij een aantal maatregelen opgesteld:
 • Één ouder per kind
 • Maximaal twee ouders tegelijk binnen in de groep
 • Halen en brengen bij de (voor)deur
 • Er is tijd voor een korte overdracht, uitgebreide vragen of informatie uitwisselen gebeurt telefonisch
 • Het afscheid is kort
 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar
 • Kinderen en ouders hebben geen klachten
 • Voorlopig geen oudergesprekken op locatie, eventueel kan dit wel telefonisch
Ziekteverschijnselen
Vanaf 21 september 2020 is er een nieuwe beslisboom ontwikkeld, hiermee wordt beoordeelt of een verkouden kind wel of niet naar de kinderopvang mag.
Voor kinderen geldt dat ze met neusverkoudheidsklachten naar de kinderopvang mogen, behalve;
 • Als het kind koorts of andere corona klachten heeft > Dan blijft het kind thuis
 • Als het kind de afgelopen 10 dagen in nauw contact is geweest met iemand die het coronavirus heeft > Dan blijft het kind thuis
 • Als er sprake is van veel hoesten en/of plotseling verlies van reuk/smaak én het niet past bij bekende klachten > Dan blijft het kind thuis

 • Als iemand uit het gezin (huisgenoot) naast milde corona klachten óók last heeft van koorts en/of benauwdheid. En de testuitslag nog niet bekend is > Dan blijft het kind thuis
 • Als iemand uit het gezin (huisgenoot) besmet is met het coronavirus > Dan blijft het kind thuis

Wij verzoeken ouders/verzorgers vriendelijk bij klachten die wijzen op het coronavirus thuis te blijven en de kinderen niet zelf te brengen/halen! Dit om de gezondheid van onze kinderen, andere ouders/verzorgers en medewerkers te waarborgen.