Coronavirus

Coronavirus

Maatregelen op locatie
 • Één ouder per kind
 • Maximaal twee ouders tegelijk binnen in de groep
 • Halen en brengen bij de (voor)deur
 • Er is tijd voor een korte overdracht, uitgebreide vragen of informatie uitwisselen gebeurt telefonisch
 • Het afscheid is kort
 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar
 • Kinderen en ouders hebben geen klachten
 • Voorlopig geen oudergesprekken op locatie, eventueel kan dit wel telefonisch
Ziekteverschijnselen
Er is een nieuwe beslisboom ontwikkeld, hiermee wordt beoordeelt of een verkouden kind wel of niet naar de kinderopvang mag.
Voor kinderen geldt dat ze met neusverkoudheidsklachten naar de kinderopvang mogen, behalve;
 • Als het kind koorts of andere corona klachten heeft > Dan blijft het kind thuis
 • Als het kind de afgelopen 10 dagen in nauw contact is geweest met iemand die het coronavirus heeft > Dan blijft het kind thuis
 • Als er sprake is van veel hoesten en/of plotseling verlies van reuk/smaak én het niet past bij bekende klachten > Dan blijft het kind thuis

 • Als iemand uit het gezin (huisgenoot) naast milde corona klachten óók last heeft van koorts en/of benauwdheid. En de testuitslag nog niet bekend is > Dan blijft het kind thuis
 • Als iemand uit het gezin (huisgenoot) besmet is met het coronavirus > Dan blijft het kind thuis

Wij verzoeken ouders/verzorgers vriendelijk bij klachten die wijzen op het coronavirus thuis te blijven en de kinderen niet zelf te brengen/halen! Dit om de gezondheid van onze kinderen, andere ouders/verzorgers en medewerkers te waarborgen.Noodopvang

Noodopvang BSO
De BSO blijft tot 1 maart gesloten. Hier zullen wij noodopvang aanbieden voor kinderen van ouders werkzaam in een cruciale beroepsgroep .
Wanneer één van beide ouders een cruciaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan verzoeken wij jullie dringend om zelf opvang te regelen.

Jullie kind kan (mits de beslisboom een positieve uitkomst geeft) naar de noodopvang voor de gebruikelijke uren/dagen zoals opgenomen in jullie contract bij ons terecht. Hebben jullie naast de gebruikelijke uren/dagen nog extra noodopvang nodig dan kunnen jullie dit aanvragen in het ouderportaal.

Heropening kinderopvang en peuteropvang
De kinderdagverblijven en peuteropvang zijn vanaf maandag 8 februari weer geopend.
Compensatieregeling
Er wordt een compensatieregeling opgesteld, zodat alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief.
Als jullie geen gebruik mogen maken van de noodopvang blijf wel de factuur betalen zoals jullie dat altijd doet. Pas niets aan bij de Belastingdienst, zo houden jullie (ook in de toekomst) recht op kinderopvang toeslag.