Coronavirus

Coronavirus

Opening vanaf 11 mei
Vanaf maandag 11 mei zijn onze locatie weer geopend voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Hiervoor hebben wij een aantal maatregelen opgesteld:
  • Één ouder per kind
  • Halen en brengen bij de (voor)deur
  • Er is tijd voor een korte overdracht, uitgebreide vragen of informatie uitwisselen gebeurt telefonisch
  • Het afscheid is kort
  • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar
  • Kinderen en ouders hebben geen klachten
  • Voorlopig geen oudergesprekken op locatie, eventueel kan dit wel telefonisch
Ziekteverschijnselen
Als kinderen de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging vanaf 38 graden moeten ze thuis blijven. Dat moet ook als een huisgenoot van de kinderen verkoudheidsklachten met koorts heeft.

Noodopvang
Op dit moment bieden wij noodopvang aan op locatie de Bengelkes in Herten. Deze noodopvang is voor kinderen waarvan één of beide ouders werken in een vitaal beroep . Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM, de GGD en de Overheid en hebben we regelmatig contact met de Gemeente Roermond. De maatregelen kunnen elk moment weer aangepast worden als dit nodig blijkt. Hierbij stellen we de veiligheid en gezondheid van zowel de kinderen als onze medewerkers voorop.

De kinderen van de BSO kunnen onder schooltijd op hun school terecht en wij halen ze daar dan na schooltijd weer op. Biedt school geen opvang aan dan zijn de kinderen natuurlijk van harte welkom bij ons.

De maatregelen die op dit moment gelden voor onze noodopvang:
  • Kinderen waar van één of beide ouders werken in een vitaal beroep worden door ons opgevangen. Daarbij vragen we ouders; ben je thuis en hoef je niet te werken of kun je thuis werken, houd dan alsjeblieft de kinderen thuis. Dit omdat wij ook de verantwoordelijkheid hebben voor de overig aanwezige kinderen én voor onze medewerkers.
  • Kinderen met ziekteverschijnselen kunnen wij geen opvang bieden. Ziekteverschijnselen zijn; hoesten, snotneus, kortademigheid of koorts. 


 

Compensatie
Wellicht hebben jullie al gelezen dat de compensatieregeling rond is. De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten.

De overheid compenseert in deze coronaperiode de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Het geld dat jullie ontvangen van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop jullie de kinderopvangtoeslag ontvangen.

Als jullie inkomen is gedaald tijdens deze periode van sluiting vragen we jullie om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst. Wanneer je inkomen daalt, krijg je een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.

Ook als u nu geen gebruik kunt maken van de opvang krijgt u de gemaakte kosten in zijn geheel terug. Op de website van de overheid staan veel gestelde vragen per onderwerp.


Kamerbrief over compensatie
Intentieverklaring compensatie