Nieuws

Opening peuterspeelzaal

Wij willen jullie van het heuglijke nieuws op de hoogte brengen dat wij 9 januari 2017 starten met Peuterspeelzaal de Bengelkes.

De vaste pedagogisch medewerksters die hier werkzaam zullen zijn, zijn in het bezit van een VVE-diploma. Zij zullen dagelijkse diverse leuke en leerzame activiteiten organiseren voor uw kind.

Peuterspeelzaal de Bengelkes is onderdeel van KOV ’t Treintje/de Bengelkes en zal dan ook hetzelfde pedagogisch beleid volgen, dit is te lezen op onze site of op locatie.

Wilt u uw kind gebruik laten maken van alles wat onze peuterspeelzaal te bieden heeft?

Vul dan het inschrijfformulier in, dit is te downloaden via onze site of op te halen bij een van onze locaties.

Meer informatie over openingstijden en openingsdagen zal volgen naar aanleiding van de inschrijvingen.

Zijn er vragen, neem dan gerust contact op met een van onze contactpersonen.

0475-339003/0475-317315

Alda van Melick
Jeanny van Avesaath of
Meiran Kersten