Nieuws

KIJK! Scholing

Al onze pedagogisch medewerksters zijn geslaagd voor de KIJK! Scholing
Vanaf heden zullen wij dan ook gaan observeren met KIJK!
Verschillende basisscholen werken hiermee en zo ontstaat er een mooie doorgaande lijn.